\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası
1 SALUM PELİN,ERBAY ZAFER,KELEBEK HAŞİM,SELLİ SERKAN, 2017, Effect of extraction conditions on the extraction efficiency for the HS-SPME-GC/MS analysis of volatile compounds in Turkish white cheese using central composite rotatable design, American Dairy Science Association (ADSA) 2017 Annual Meeting, 100, 47-
2 HİMMETAĞAOĞLU AHSEN BURÇİN,ERBAY ZAFER,ÇAM MUSTAFA, 2017, Determination of the appropriate emulsion formulation for microencapsulated milk fat powder production, American Dairy Science Association (ADSA) 2017 Annual Meeting, 100, 259-
3 GÖVCE GÖKÇE,SALUM PELİN,BAŞ DENİZ,KENDİRCİ PERİHAN,ERBAY ZAFER, 2017, Effects of different commercial proteolytic enzymes used in the production of enzyme-modified cheese on the cheese ripening parameters, American Dairy Science Association (ADSA) 2017 Annual Meeting, 100, 346-
4 ERBAY ZAFER,BAŞ DENİZ,KENDİRCİ PERİHAN,KELEBEK HAŞİM,ÇAM MUSTAFA,SALUM PELİN, 2016, Microencapsulated enzyme modified cheese powder production with ripened White cheese flavor, 4th International Food R&D Brokerage Event, 149-149
5 DEMİRCAN NUR BANU,ERBAY ZAFER, 2015, Manufacturing procedure and main characteristics of Divle Tulum cheese, The 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 220-220
6 ERBAY ZAFER,KOCA NURCAN, 2014, Investigation the effects of storage on the physical properties of white cheese powder produced using whey and maltodextrin, International Food Congress – Novel Approaches in Food Industry (NAFI 2014), 234-234
7 ERBAY ZAFER,HEPBAŞLI ARİF, 2014, Exergoeconomic performance assessment of a pilot scale heat pump conveyor dryer using specific exergy costing SPECO method, 19th International Drying Symposium (IDS 2014), -
8 KOCA NURCAN,AYDOĞAN BURCU,ERBAY ZAFER,ERGÜL SELDA, 2013, Investigating chemical physical textural and sensory properties of Bergama Tulum cheese, The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 1, 117-117
9 KOCA NURCAN,ERBAY ZAFER,ERTEKİN FİGEN,ÜÇÜNCÜ MUSTAFA, 2011, The changes of free fatty acids during white cheese powder production, 9th Euro Fed Lipid Congress – Oils, Fats and Lipids for a Healthy and Sustainable World, 1, 22-22
10 ERBAY ZAFER,CEYLAN CANDAN,KOCA NURCAN,ÜÇÜNCÜ MUSTAFA,ERTEKİN FİGEN, 2011, The effects of drying on the colour of white cheese powder by using a pilot scale spray drier, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry (NAFI 2011), 2, 826-826
11 ERBAY ZAFER,KOCA NURCAN, 2011, Energy analysis approach as a component of sustainable development against global warming climate changes and an application on spray drier system during white cheese powder production, 4th International Congress on Food and Nutrition / 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety (FP7 Parallel Events), 54-55
12 MUSULLUGİL SEDA,ERBAY ZAFER,KOCA NURCAN, 2010, Cheese powder production, 1st International Congress on Food Technology, 1, 199-199
13 ERBAY ZAFER,GÜNGÖR ÇELİK AYŞEGÜL,HEPBAŞLI ARİF, 2010, Exergetic performance assessment of drying of medicinal and aromatic plants by using a pilot scale gas engine driven heat pump drier, 17th International Drying Symposium (IDS 2010), 1195-1202
14 ERBAY ZAFER,HEPBAŞLI ARİF,İÇİER FİLİZ,ÇOLAK GÜNEŞ NESLİHAN,KUZGUNKAYA EBRU, 2009, Exergetic Performance Analyses of Drying of Broccoli Florets in a Tray Drier, 16th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), 6-7
15 ERBAY ZAFER,İÇİER FİLİZ, 2008, Optimization of Drying of Olive Leaves Olea europaea L, 14th World Congress of Food Science and Technology, 1, 556-557
16 İÇİER FİLİZ,ÇOLAK GÜNEŞ NESLİHAN,ERBAY ZAFER,HANCIOĞLU EBRU,HEPBAŞLI ARİF, 2008, A Comparative Study on Exergetic Efficiencies of Two Different Drying Processes, 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 56-56
17 ÇOLAK GÜNEŞ NESLİHAN,BALTA MUSTAFA TOLGA,İÇİER FİLİZ,KUZGUNKAYA EBRU,HEPBAŞLI ARİF,ERBAY ZAFER, 2008, Exergy Analyses of Drying of Broccoli Florets in a Heat Pump Conveyor Dryer, Global Conference on Global Warming-2008 (GCGW-08), 1541-1552
Ulusal
1 HİMMETAĞAOĞLU AHSEN BURÇİN,ERBAY ZAFER,ÇAM MUSTAFA, 2017, Farklı enkapsülasyon duvar materyallerinin ve oranlarının emülsiyon damlacık boyutunun değişimi üzerine etkileri, 10.Gıda Mühendisliği Kongresi, 136-137
2 SALUM PELİN,GÖVCE GÖKÇE,KENDİRCİ PERİHAN,BAŞ DENİZ,KELEBEK HAŞİM,ÇAM MUSTAFA,ERBAY ZAFER, 2017, Farklı endopeptidaz ve ekzopeptidaz enzimlerinin birlikte kullanımlarının enzim modifiye peynir üretiminde olgunlaşma parametrelerine etkileri, 10.Gıda Mühendisliği Kongresi, 118-119
3 SALUM PELİN,ERBAY ZAFER,SELLİ SERKAN, 2017, Türkiye’de üretilen enzim modifiye süt ürünlerinin uçucu bileşik kompozisyonları, 10.Gıda Mühendisliği Kongresi, 120-
4 HİMMETAĞAOĞLU AHSEN BURÇİN,ERBAY ZAFER,ÇAM MUSTAFA, 2017, Mikroenkapsüle krema tozu üretimi için uygun emülsiyon formülasyonunun belirlenmesi, 1.Ulusal Sütçülük Kongresi, 21-21
5 GÖVCE GÖKÇE,SALUM PELİN,KENDİRCİ PERİHAN,BAŞ DENİZ,ERBAY ZAFER, 2017, Enzim modifiye peynir üretiminde kullanılabilen farklı ticari proteolitik enzimlerin olgunlaşma parametrelerine bireysel etkilerinin belirlenmesi, 1.Ulusal Sütçülük Kongresi, 22-22
6 GÖLGE ÖZGÜR,ALPARSLAN ŞEHMUS,BATMAN GÜLŞAH,SALUM ERBAY PELİN,ERBAY ZAFER, 2017, Bağımsız Gıda Güvenliği Otoritesi, 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi., 207-212
7 ERBAY ZAFER,ERBAY SALUM PELİN,ALPARSLAN ŞEHMUS,GÖLGE ÖZGÜR,BATMAN GÜLŞAH, 2017, Gıda Dayanışması, 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, 175-182
8 SALUM PELİN,GÖVCE GÖKÇE,ERBAY ZAFER,BAŞ DENİZ,KENDİRCİ PERİHAN,ÇAM MUSTAFA,KELEBEK HAŞİM,SELLİ SERKAN, 2016, Türkiye de ve dünya da enzim modifiye peynir üretimi ve teknolojisi, Türkiye 12.Gıda Kongresi, 37-37
9 HİMMETAĞAOĞLU AHSEN BURÇİN,ERBAY ZAFER,BAŞ DENİZ, 2016, Biyosensörler ve süt teknolojisindeki uygulamaları, Türkiye 12.Gıda Kongresi, 46-46
10 HİMMETAĞAOĞLU AHSEN BURÇİN,ERBAY ZAFER, 2015, Süt ve ürünlerinden üretilen yağlı tozların temel kalite özellikleri, Pamukkale Gıda Sempozyumu III – Kurutulmuş ve yarı kurutulmuş gıdalar, 143-144
11 GÖLGE ÖZGÜR,ERBAY ZAFER, 2015, Adana da semt pazarlarının durumu ve iyileştirme önerileri, 3.Adana Kent Sorunları Sempozyumu, 265-272
12 ERBAY ZAFER,HİMMETAĞAOĞLU AHSEN BURÇİN, 2015, Süt yağından toz ürün üretiminde işlem basamakları teknolojik sorunlar ve çözüm önerileri, 9.Gıda Mühendisliği Kongresi, 121-121
13 ERBAY ZAFER, 2015, Kurutma sistemlerinin analizinde ekserji temelli yeni yaklaşımlar ileri ekserji analizi, Pamukkale Gıda Sempozyumu III – Kurutulmuş ve yarı kurutulmuş gıdalar, 63-64
14 KOCA NURCAN,ERBAY ZAFER,ERTEKİN FİGEN,Mustafa Üçüncü, 2015, Püskürtmeli kurutma ile üretilen beyaz peynir tozunun mikroyapısı üzerine kurutma koşullarının etkisi, Pamukkale Gıda Sempozyumu III – Kurutulmuş ve yarı kurutulmuş gıdalar, 202-203
15 KOLA OSMAN,ÖZER MEHMET SERTAÇ,KELEBEK HAŞİM,ÇETİN ALİ EMRAH,ERBAY ZAFER,KADİROĞLU PINAR, 2015, Cherry domatesinin ozmotik yolla kurutulması ve ürün özellikleri, Pamukkale Gıda Sempozyumu III – Kurutulmuş ve yarı kurutulmuş gıdalar, 177-178
16 ERBAY ZAFER, 2013, Gıda mühendislerinin istihdam sorununda üniversite kontenjanlarının yeri Güncel durum ve öneriler, 8. Gıda Mühendisliği Kongresi, 29-29
17 ERBAY ZAFER,KOCA NURCAN, 2012, Maltodekstrin ve peynir suyu kullanımı ile üretilen beyaz peynir tozunun fiziksel özellikleri, Türkiye 11.Gıda Kongresi, 1, 247-247
18 ERBAY ZAFER,KOCA NURCAN, 2012, Beyaz peynir tozu üretiminde peynir suyu ve maltodekstrin kullanımının üretim yöntemi ve ürün bileşimi üzerine etkisi, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 11-11
19 KOCA NURCAN,ERBAY ZAFER,ERTEKİN FİGEN,ÜÇÜNCÜ MUSTAFA, 2011, Püskürtmeli kurutucu ile üretilen beyaz peynir tozunun fiziksel kalite özellikleri üzerine kurutma koşullarının etkisi, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 1, 299-299
20 ERBAY ZAFER,İÇİER FİLİZ,HEPBAŞLI ARİF,ÇOLAK GÜNEŞ NESLİHAN,KUZGUNKAYA EBRU, 2009, Pilot Çaplı Isı Pompalı Bantlı Bir Kurutucu Sistemde Erik Kurutulmasının Ekserji Analizi, Gıda Mühendisliği 6.Kongresi, 115-122
21 İÇİER FİLİZ,ERBAY ZAFER, 2009, Zeytin Yaprağının Olea europaea L Akışkan Yatak Bir Kurutucuda Kurutulmasının Ekserji Analizi, 17.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK), 1082-1089
22 ÇOLAK GÜNEŞ NESLİHAN,KUZGUNKAYA EBRU,İÇİER FİLİZ,HEPBAŞLI ARİF,ERBAY ZAFER, 2009, Tepsili Bir Kurutucuda Erik Kurutulmasının Ekserji Analizi, 17.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK), 970-975
23 ERBAY ZAFER,KOCA NURCAN,ÜÇÜNCÜ MUSTAFA, 2009, Hellim Peynirinin Kimyasal Bileşiminin Renk ve Doku Özellikleri Üzerine Etkisi, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 16-17
24 ERBAY ZAFER,İÇİER FİLİZ,ÇOLAK GÜNEŞ NESLİHAN,HANCIOĞLU EBRU,HEPBAŞLI ARİF, 2008, Maydanozun Farklı Kurutma Tipleri ile Kurutulmasının Performans Değerlendirmesi ve Fiziksel Kalite Özelliklerine Etkileri, EES 2008, IV. Ege Enerji Sempozyumu, 387-396
25 HEPBAŞLI ARİF,ERBAY ZAFER,İÇİER FİLİZ,ÇOLAK GÜNEŞ NESLİHAN,HANCIOĞLU EBRU, 2007, Güneş Enerjisi Destekli Gaz Motoru Tahrikli Bir Isı Pompası Sistemi Uygulaması, İKLİM 2007 II. Ulusal İklimlendirme Kongresi, 351-366