\ Dersler \ Yüksek Lisans Dersleri
 

Dersler
1 Dairy Products and Advanced Processing Techniques
2 Enerji Sistemlerinin Analizinde Ekserji ve Eksergoekonomi
3 Engineering Applications in Milk Science
4 Exergy and Exergoeconomy in Analyzing the Energy Systems
5 Kurutma Teknolojisi
6 Peynir Teknolojisi
7 Süt Biliminde Mühendislik Uygulamaları
8 Süt Ürünleri ve İleri İşleme Teknikleri