\ Faaliyetler \ Seminerler
 

Seminerler
1 Gıda mühendislerinin istihdam sorununda üniversite kontenjanlarının yeri: Güncel durum ve öneriler - Celal Bayar Üniversitesi Müh.Fak. Kariyer Günleri, 6 Mayıs 2014, Manisa , 2014