\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Doktora Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2013
Yapılan Tez Çalışması
 Püskürtmeli Kurutucuda Beyaz Peynir Tozu Üretim Optimizasyonu ve Peynir Suyu ile Maltodekstrin Kullanımının Ürün Kalitesi ve Depolama Stabilitesi Üzerine Etkisi
Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2008
Yapılan Tez Çalışması
 Zeytin Yaprağının Sıcak Hava ile Kurutulmasının Modellenmesi, Optimizasyonu ve Ekserji Analizi
Lisans Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2006
Yapılan Tez Çalışması