\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Ekserji ve eksergoekonomi analizleri
  Kurutma teknolojisi
  Süt ve ürünleri üretim teknolojisi
  Toz ürün üretim teknolojisi
  Gıda işlemlerinde modelleme ve optimizasyon
  Gıda işlemlerinde ısı pompası uygulamaları
  Mikroenkapsülasyon
  Emülsifikasyon uygulamaları