0 (322) 455 0000 - 2254
ytopsakal @ atu.edu.tr
   
   
 
 Araştırma Konuları
Akıllı Turizm, Endüstri 4.0
Sosyal İnovasyon
Alternatif Turizm / Alternative Tourism
  Tümü