\ Yayınlar \ Makaleler
 

Uluslararası
1 GÜĞERÇİN UTKU, 2017, Bir Dış Kaynak Kullanım Aracı Olarak Türkiye de DoğrudanBorçlandırma Sistemi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisİ, 19, 21-32
2 GÜĞERÇİN UTKU,AY ÜNAL, 2017, Etik Konum Ölçeği’nin Faktör Analitik Yapısı: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35, 53-78
3 GÜĞERÇİN UTKU,AKSAY BİLGE, 2017, Yabancılaşma Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13, 137-154
4 GÜĞERÇİN UTKU,AY ÜNAL, 2017, Etik Konumun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Etik Konum Kuramı Çerçevesinde Bir Analiz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19, 34-46
5 DÜCAN ENGİN,GÜĞERÇİN UTKU, 2016, ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYE DE KONUT YATIRIMLARI VE SEKTÖREL KREDİLER İLİŞKİSİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 93-110
6 AKSAY BİLGE,GÜĞERÇİN UTKU, 2016, YIKICI YÖNETİMİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 441-456
7 PENPECE DİLEK,GÜĞERÇİN UTKU, 2014, Bir Ürün Olarak Patent ve Patent Pazarlarındaki Aracılar, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51, 21-36
8 GÜĞERÇİN UTKU, FATMA NUR İPLİK, 2013, Yöneticilerin Eğitim Seviyeleri İle Firmaların Risk İştahı Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 1, 44-53
Ulusal
1 GÜĞERÇİN ÖZKAN,BAYTORUN ABDULLAH NAFİ,GÜĞERÇİN UTKU,SEZEN SEMİH METİN,İLHAN İLHAMİ, 2016, İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 31, 23-34