\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası
1 GÜĞERÇİN UTKU, 2017, Leveraging the Differences: A Case of Reverse Mentoring, 11th International Management Conference, 56-71
2 AKSAY BİLGE,GÜĞERÇİN UTKU, 2016, YÖNETİMİN KARANLIK YÜZÜ YIKICI LİDERLİKÇALIŞANLARIN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİ NASILETKİLER, 2. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, -
3 GÜĞERÇİN UTKU, 2016, A Make or Buy Decision The Adoption of Direct DebitingSystem in Turkey, 4th International Conferences on New Challenges in Management and Business, -
Ulusal
1 GÜĞERÇİN UTKU, 2017, FORMELLEŞMENİN KAMU HİZMET MOTİVASYONUNA ETKİSİNDE İŞE YABANCILAŞMANIN ARACILIK ETKİSİ, 25. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, 481-490