\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Lisans Hacettepe Üniversitesi İşletme 2007
Yapılan Tez Çalışması
 
Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi Pazarlama 2009
Yapılan Tez Çalışması
 Deneyimsel Pazarlama Üzerine Örneksel Bir Çalışma: Türkıye’den ve Dünyadan Örnekler
Doktora Çağ Üniversitesi İşletme 2015
Yapılan Tez Çalışması
 Bireyin Etik Yaklaşımı İle Kurumsal Değerlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Görev Performansı Üzerindeki Etkisi: Adana İlindeki Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma