\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Örgütsel Davranış
  Stratejik Yönetim
  İnsan Kaynakları Uygulamaları