0 (322) 455 0000 - 2231
ugugercin @ adanabtu.edu.tr
Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Örgütsel Davranış
Stratejik Yönetim
İnsan Kaynakları Uygulamaları
  Tümü