\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği 2015
Yapılan Tez Çalışması
 Türkiye'deki Toryum Cevherlerinden Kimyasal Çözündürme Yöntemleriyle Toryum Kazanımının Araştırılması
Doktora İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği 2019
Yapılan Tez Çalışması
 Metalik Cevherlerin Çözünme Kinetiği Modelleri Üzerine Tane Morfolojisinin Etkisinin Araştırılması