\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Kimyasal Çözündürme (Liç)
  Uranyum ve Toryum Madenciliği
  Nükleer Enerji ve Toryum
  Nadir Toprak Elementlerinin Zenginleştirilmesi
  Dijital Görüntü İşleme Teknikleri
  Metalik Cevherlerin Zenginleştirilmesi