\ Akademik \ Projeler
 

Uluslararası
1 TÜBİTAK 2219: DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA PROGRAMI: SOSYAL PAZARLAMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİME YÖNELİK DAVRANIŞ DEĞİŞTİRMEDE KULLANIMI , 2017