\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  sürdürülebilir tüketim
  reklamcılık
  sosyal pazarlama