\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası
1 DAŞDEMİR YAŞAR,YILDIRIM SERDAR, 2017, Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Veriler ile Duygu Tanıma için Çok-Kanallı Sistem Tasarımı, 2st International Congress on Engineering Architecture and Design, -
2 ATASOY HÜSEYİN,YILDIRIM ESEN,YILDIRIM SERDAR,KUTLU YAKUP, 2017, A Real-time Parallel Image Processing Approach on Regular PCs with Multi-core CPUs, 21st International Conference ELECTRONICS 2017, -
3 DAŞDEMİR YAŞAR,YILDIRIM ESEN,YILDIRIM SERDAR, 2017, Farklı Uyaran Tipleri için En Önemli Kanal Çiftlerinin Faz Kilitleme Değerleri, 2nd International Congress on Engineering Architecture and Design, -
4 KUTLU YAKUP,YAYIK APDULLAH,YILDIRIM ESEN,YILDIRIM SERDAR, 2015, Orthogonal Extreme Learning Machine Based P300 Visual Event Related BCI, 22nd International Conference on Neural Information Processing, -
5 LEE SUNGBOK,YILDIRIM SERDAR,KAZEMZADEH ABE,NARAYANAN SHRIKANTH, 2005, An Articulatory Study of Emotional Speech Production, InterSpeech’xx2005, 497-500
6 Sungbok Lee,YILDIRIM SERDAR,Murtaza Bulut,Abe Kazemzadeh,Shrikanth Narayanan, 2005, Some articulatory details of emotional speech, The Journal of the Acoustical Society of America, 118, 2025-, 10.1121/1.4809086
7 YILDIRIM SERDAR, NARAYANAN SHRIKANTH, BYRD DANI, KHURANA SONIA, 2004, Acoustic analysis of preschool children s speech, 5th International Congress of Phonetic Sciences: ICPhS 03, 1-4
8 YILDIRIM SERDAR,BULUT MURTAZA,LEE MIN CHUL,KAZEMZADEH ABE,BUSSO CARLOS,DENG ZHIGANG,LEE SUNGBOK,NARAYANAN SHRIKANTH, 2004, An Acoustic Study of Emotions Expressed in Speech, InterSpeech’xx2004, 2193-2196
9 YILDIRIM SERDAR,LEE SUNGBOK,LEE CHUL MIN,MURTAZA BULUT,BUSSO CARLOS,KAZEMZADEH ABE,NARAYANAN SHRIKANTH, 2004, Study of acoustic correlates associate with emotional speech, The Journal of the Acoustical Society of America, 116, 2481-, 10.1121/1.4784909
10 BULUT MURTAZA,YILDIRIM SERDAR,BUSSO CARLOS,LEE CHUL MIN,KAZEMZADEH ABE,SUNGBOK LEE,NARAYANAN SHRIKANTH, 2004, Emotion to emotion speech conversion in phoneme level, The Journal of the Acoustical Society of America, 116, 2481-, 10.1121/1.4784908
11 LEE Chul Min,YILDIRIM SERDAR,BULUT MURTAZA,BUSSO Carlos,Kazemzadeh Abe,Lee Sungbok,NARAYANAN Shrikanth, 2004, Effects of emotion on different phoneme classes, The Journal of the Acoustical Society of America, 116, 2481-, 10.1121/1.4784911
12 BUSSO CARLOS,DENG ZHIGANG,YILDIRIM SERDAR,BULUT MURTAZA,LEE MIN CHUL,KAZEMZADEH ABE,LEE SUNGBOK,NEUMANN ULRICH,NARAYANAN SHRIKANTH, 2004, Analysis of emotion recognition using facial expressions speech and multimodal information, 6th international conference on Multimodal interfaces, 205-211, 10.1145/1027933.1027968
13 YILDIRIM SERDAR,Montanari Simona,ANDERSEN Elaine,NARAYANAN Shrikanth, 2003, An integrated analysis of speech and gestural characteristics in conversational child computer interactions, The Journal of the Acoustical Society of America, 114, 2394-, 10.1121/1.4778014
14 LEE MIN CHUL,YILDIRIM SERDAR,BULUT MURTAZA,KAZEMZADEH ABE,BUSSO CARLOS,DENG ZHIDENG,LEE SUNGBOK,NARAYANAN SHRIKANTHEmotion Recognition based on Phoneme Classes, InterSpeech'2004, 889-892
15 YILDIRIM SERDAR, NARAYANAN SHRIKANTHAn information theoretic analysis of developmental changes in speech, 2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1, 480-483, 10.1109/ICASSP.2003.1198822
16 MONTANARI SIMONA, YILDIRIM SERDAR, KHURANA SONIA, MARNI LANDES, LAWYER LEWIS, ANDERSEN ELAINE, NARAYANAN SHRIKANTHAnalyzing the Interplay Between Spoken Language and Gestural Cues in Conversational Child Machine Interactions in Pre Early Literate Age Groups, InSTIL/ICALL 2004 Symposium on Computer Assisted Learning, 1-4
17 MONTANARI SIMONA, YILDIRIM SERDAR, ANDERSEN ELAINE, NARAYANAN SHRIKANTHReference Marking in Children s Computer Directed Speech An Integrated Analysis of Discourse and Gestures, InterSpeech'2004, 1841-1844
18 BULUT MURTAZA, BUSSO CARLOS, YILDIRIM SERDAR, KAZEMZADEH ABE, LEE MIN CHU, LEE SUNGBOK, NARAYANAN SHRIKANTHInvestigating the Role of Phoneme Level Modifications in Emotional Speech Resynthesis, InterSpeech'2005, 801-804
19 YILDIRIM SERDAR, LEE MIN CHUL, LEE SUNGBOK, POTAMIANOS ALEXANDROS, NARAYANAN SHRIKANTHDetecting Politeness and Frustration State of a Child in a Conversational Computer Game, InterSpeech'2005, 2209-2212
20 YILDIRIM SERDAR, NARAYANAN SHRIKANTHRecognizing child s emotional state in problem solving child machine interactions, 2nd Workshop on Child, Computer and Interaction, 1-4
21 CAKMAK OZAN, KAZEMZADEH ABE, YILDIRIM SERDAR, NARAYANAN SHRIKANTHUsing interval type 2 fuzzy logic to analyze Turkish emotion words, Signal & Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC), 2012 Asia-Pacific, 1-4
22 CAKMAK OZAN, KAZEMZADEH ABE, CAN DOGAN, YILDIRIM SERDAR, NARAYANAN SHRIKANTHRoot Word Analysis of Turkish Emotional Language, 4th International Workshop on Corpora for Research on EMOTION SENTIMENT & SOCIAL SIGNALS (LREC), 13-16
23 UZUN SİNEM, YILDIRIM SERDAR, YILDIRIM ESENEmotion primitives estimation from EEG signals using Hilbert Huang Transform, IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI),, 224-227
Ulusal
1 OFLAZOGLU CAĞLAR,YILDIRIM SERDAR,YILDIRIM ESEN,KUTLU YAKUP, 2014, 3 Boyutlu Duygu Uzayında Konu sma Sinyalinden Duygu Tahmini ile Degerlendiricilerin Analizi, Eleco 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 555-558
2 Suheyla Sinem Uzun,OFLAZOGLU ÇAĞLAR,YILDIRIM SERDAR,YILDIRIM ESEN, 2012, Emotion estimation from EEG signals using wavelet transform analysis, 2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 1-4, 10.1109/SIU.2012.6204830
3 OFLAZOGLU CAGLAR, YILDIRIM SERDARTurkish emotional speech database, IEEE 19th Conference on Signal Processing and Communications Applications (SIU), 1153-1156, 10.1109/SIU.2011.5929860
4 OFLAZOGLU CAGLAR, YILDIRIM SERDARAnger recognition in Turkish speech using acoustic information, 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, 1-4, 10.1109/SIU.2012.6204652
5 ALTAN GÖKHAN,YAYIK APDULLAH,KUTLU YAKUP,YILDIRIM SERDAR,YILDIRIM ESENKonjestif Kalp Yetmezliğinin Hilbert Huang Dönüşüm ile Analizi, ASYU'2014: Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları, 159-162
6 İŞÇİMEN BİLAL,ATASOY HÜSEYİN,KUTLU YAKUP,YILDIRIM SERDAR,YILDIRIM ESENBİLGİSAYAR GÖRMESİ VE GRADYAN İNİŞ ALGORİTMASIKULLANILARAK ROBOT KOL UYGULAMASI, ASYU'2014: Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları, 136-140
7 ERALDEMİR SERVER GÖKSEL,YILDIRIM ESEN,YILDIRIM SERDAR,KUTLU YAKUPKognitif EEG İşaretleri İçin Öznitelik Seçimi Tabanlı Kanal Seçimi ve Sınıflandırma, ASYU'2014: Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları, 122-127
8 BEŞKARDEŞ AHMET,KURTULDU AHMET,ERKINAY ÖZDEMİR ZEKİYE MERVE,YILDIRIM SERDARDestek Vektör Makine Sınıflandırıcısı Kullanarak Sinter Makinesi Hız Kontrolü, Eleco 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 393-396
9 ATASOY HÜSEYİN,YILDIRIM SERDAR,YILDIRIM ESEN,KUTLU YAKUPEEG Sinyallerinden Fraktal Boyut Ve Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Duygu Tanıma, Eleco 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 650-653
10 YAYIK APDULLAH,ALTAN GÖKHAN,KUTLU YAKUP,YILDIRIM SERDAR,YILDIRIM ESENGörgül Mod Fonksiyonların Eliptik Analizi ile Kongestif Kalp Yetmezliği Teşhisi, Eleco 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 632-635