\ Akademik \ Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 

Tezler
1 Ozan Çakmak, Türkçe Yazılı Metinden Duygu Tanıma, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD. , 2013
2 Sinem Uzun, EEG İşaretlerinden Duygu Kestirimi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD. , 2012
3 Çağlar Oflazoglu, Türkçe Konuşma Sinyalinden Duygu Tanıma, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD. , 2011