\ Akademik \ Yönetilen Doktora Tezleri
 

Tezler
1 Yasar Daşdemir, EEG Sinyalleri ve Yüz İfadeleri Kullanılarak Farklı Uyaran Tiplerine Göre Duygu Analizi ve Sınıflandırma, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik ABD. , 2016