0 (322) 455 0000 - 2156
syildirim @ atu.edu.tr
Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Sinyal İşleme
Makine Öğrenmesi
Duygu Hesaplama
  Tümü