\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası
1 Sezgili, K., Dölekoğlu, C., Gündüz, S., 2018, Expectations and Promises: Problems of MBA Education in Turkey, 4. International Social and Humanities Symposium
2 GÜNDÜZ, F.F., GÜNDÜZ, S., YAVUZ, B., 2018, Çekim Modeli İle Türkiye'nin Sağlık Turizminin Analizi, International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP'18-Spring
3 GÜNDÜZ SELİM, 2018, DEVELOPMENT OF THE TOURISM PERCEPTION SCALE OF LOCAL PEOPLE: SAMPLE OF KARATAS DESTINATION, International Social Research Congress
4 DÖLEKOĞLU, C., GÜNDÜZ, S., BOZKURT, A., 2017, Tourism Analysis of Cilicia Corridor, 6th World Conference onBusiness, Economics and Management
5 GÜNDÜZ FATMA FEYZA,GÜNDÜZ SELİM,ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU CELİLE, 2017, Türkiye’nin Tekstil Ticareti Yaptığı Ab Ülkelerinin Kümeleme Analizi, 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCİAL SCİENCES, -
6 GÜNDÜZ SELİM,GENÇ ALİ İHSAN, 2015, İki Yönlü Kuvvet Dağılımının Konvolüsyonunun Tam Dağılımı, 9 th International Statistics Symposium, -
7 GÜNDÜZ SELİM,GENÇ ALİ İHSAN, 2015, Distribution of the Quotient of a Pair of Independent Two Sided Power Variates, 16 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, 307-
8 GÜNDÜZ SELİM,GENÇ ALİ İHSAN, 2014, On The Distribution Of The Product Of Two Two Sided Power Random Variables, 9 th International Statistics Day Symposium, 82-82
9 GÜNDÜZ SELİM,GENÇ ALİ İHSAN, 2013, The Distribution Of The Quotient Of Two Two Sided Power Random, 8 th International Statistics Symposium, 150-150
10 GÜNDÜZ SELİM, 2013, Stress Değerini Etkileyen Unsurlarin Simülasyon Çalişmasi İle Belirlenmesi, 14 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, 351-351
11 GÜNDÜZ SELİM,GENÇ ALİ İHSAN, 2013, İki Üçgensel Rastgele Değişkenin Çarpımının Dağılımı Ve Ekonomi Uygulamaları, 14 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, 262-262
12 GÜNDÜZ SELİM, 2013, Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İllere Göre Suç Çeşitlerinin Dağılımı, 14 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, 263-263
13 GÜNDÜZ SELİM, 2012, Uzaklik Fonksiyonlarinin Stress Değeri Üzerine Etkisinin Simülasyon Ve Gerçek Veriler İle Gösterilmesi, 13 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, 277-277
Ulusal
1 GÜNDÜZ SELİM,GENÇ ALİ İHSAN, 2015, On The Distribution Of The Convolution Of Two Standart Two Sided Power Random Variables, 2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, -
2 ERİŞOĞLU MURAT,GÜNDÜZ SELİM,SAKALLIOĞLU SADULLAH, 2010, Metrik Çok Boyutlu Ölçekleme Algoritmalarında Uzaklık Fonksiyonlarının Etkisinin İncelenmesi, 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu,, 156-170