\ Dersler \ Yüksek Lisans Dersleri
 

Dersler
1 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
2 Veri Analitiği ve Yönetimi
3 Veri Analiz Yöntemleri
4 Yöneticiler İçin Veri Analizi