\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Doktora Çukurova Üniversitesi İstatistik 2015
Yapılan Tez Çalışması
 
Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi İstatistik 2011
Yapılan Tez Çalışması
 
Lisans Çukurova Üniversitesi İstatistik 2008
Yapılan Tez Çalışması