\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Dağılımların Fonksiyonları
  Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
  Ölçek Geliştirme
  Veri Analiz Yöntemleri
  Turizm İstatistikleri
  İstatistik Teorisi