0 (322) 455 0041 - 2248
sgunduz @ adanabtu.edu.tr
YÖK Özgeçmiş / Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Dağılımların Fonksiyonları
Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
Ölçek Geliştirme
  Tümü