0 (322) 455 0000 - 2088
sceylan @ adanabtu.edu.tr
   
   
 
 Araştırma Konuları
Doku İskelesi Üretimi
Kriyojel Üretim Tekniği
Biyouyumlu Polimerler
  Tümü