0 (322) 455 0000 - 2138
myaktubay @ atu.edu.tr
YÖK Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Yöneylem Araştırması
Tedarik Zinciri Yönetimi
Sezgisel Yöntemler
  Tümü