\ Yayınlar \ Makaleler
 

Uluslararası
1 ÖZSEVEN MUSTAFA,DANIŞMAN ALİ, 2017, Kurumsal Değişim, Örgütsel Kimlikler ve Örgütsel Uygulamalar: Türk Kamu Bankalarının 2001 Ekonomik Krizi Sonrası Durumu, ODTÜ Gelişme Dergisi, 44, 335-374
2 ÖZSEVEN MUSTAFA,DANIŞMAN ALİ,BİNGÖL Ali Süha, 2016, Kurumsal Değişim, Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma, ODTÜ Gelişme Dergisi, 43, 779-811
3 ÖZSEVEN MUSTAFA,DANIŞMAN ALİ,BİNGÖL Ali Süha, 2014, Dönüşüm mü Gelişim mi Kamu Hastanelerinin Yönetiminde Yeni Bir Kurumsal Mantığa Doğru, ODTÜ Gelişme Dergisi, 41, 119-150
Ulusal
1 ÖZSEVEN MUSTAFA, 2017, Alan Tözü ve Kurumsal Mantıklar: Türk Sağlık Alanının Evrilmesinde Sağlık Tözünün Rolü, Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, 2, 69-106
2 ÖZSEVEN MUSTAFA, 2017, Kurumsal Mantıkların Kafesi: Türk Sosyal Güvenlik Alanı Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18, 139-186, 10.24889/ifede.328866
3 ÖZGEN HÜSEYİN,ÖZSEVEN MUSTAFA, 2012, İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Giriş Biçiminin Seçiminde Yerel Pazar Faktörlerinin Etkisi Üzerine Adana İlinde Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 1-20