\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Ulusal
1 Özseven, M., 2018, Kurumsal Geçiş ve Örgütsel Alanların Evrilmesi: Türk Tekstil Sanayii Örneği, IX. Örgüt Kuramı Sempozyumu (8-9 Şubat 2018 / Ankara) - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2 ÖZSEVEN MUSTAFA,DANIŞMAN ALİ,BİNGÖL ALİ SÜHA, 2017, Kamu Örgütü mü, Ticari İşleme mi? Türkiye Şehir Hastanelerinin Kurumsal Yapısı, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 19-30
3 ÖZSEVEN MUSTAFA, 2017, Kurumsal Tözler ve Mantıklar: Türk Sağlık Alanının Evrilmesinde Sağlık Tözünün Rolü, VIII. Örgüt Kuramı Sempozyumu, 1-31
4 ÖZSEVEN MUSTAFA,DANIŞMAN ALİ, 2016, Melez mi Çoklu mu Kamu Bankalarında Kurumsal Karmaşıklık Örgütsel Kimlikler ve Stratejik Yanıtlar, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 971-988
5 ÖZSEVEN MUSTAFA,DANIŞMAN ALİ,BİNGÖL Ali Süha, 2015, Kurumsal Değişim Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 1, 6-12
6 ÖZSEVEN MUSTAFA,ARIOĞLU EMRAH,YALÇIN AZMİ, 2014, İş Tatmininin Firma Değerine Etkisi Türkiye nin En Beğenilen Şirkeleri Üzerinde Bir Araştırma, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 1, 237-242
7 ÖZSEVEN MUSTAFA,DANIŞMAN ALİ,BİNGÖL Ali Süha, 2014, Kurumsal Aktörler ve Güç Mekanizmaları Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma, V. Örgüt Kuramı Çalıştayı, 1-20
8 ÖZSEVEN MUSTAFA,DANIŞMAN ALİ,BİNGÖL Ali Süha, 2014, Kurumsal Değişim ve Kollektif Kimlikler Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 367-373
9 ÖZSEVEN MUSTAFA,DANIŞMAN ALİ,BİNGÖL Ali Süha, 2013, Çoklu Kurumsal Mantıklardan Yeni Bir Kurumsal Mantığa Doğru Türk Sağlık Alanında Bir İnceleme, IV. Örgüt Kuramı Çalıştayı, 2-22