\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Lisans Çukurova Üniversitesi İşletme 2009
Yapılan Tez Çalışması
 
Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı 2011
Yapılan Tez Çalışması
 İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Giriş Biçiminin Seçiminde Yerel Pazar Faktörlerinin Etkisi Üzerine Adana İlinde Bir Araştırma
Doktora Çukurova Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı 2015
Yapılan Tez Çalışması
 Kurumsal Karmaşıklık ve Örgütsel Kimlik: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma