\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Örgüt Kuramları
  Kurumsal Kuram, Kurumsal Mantıklar, Kurumsal Değişim, Kurumsal Karmaşıklık
  Kimlik, Örgütsel Kimlikler
  Sağlık Kurumlarının Yönetimi, Sağlık Politikaları