0 (322) 444 0188 - 2235
mozseven @ atu.edu.tr
Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Örgüt Kuramları
Kurumsal Kuram, Kurumsal Mantıklar, Kurumsal Değişim, Kurumsal Karmaşıklık
Kimlik, Örgütsel Kimlikler
  Tümü