\ Yayınlar \ Makaleler
 

Uluslararası (SCI,SCI Expanded, SSCI, A@HCI)
1 Kilic Mustafa, Ali Hafiz Muhammad, 2018, Numerical investigation of combined effect of nanofluids and multiple impinging jets on heat transfer, Thermal Science, doi.org/10.2298/TSCI171204094K
2 Kilic Mustafa, 2018, A heat transfer analysis from a porous plate with transpiration cooling, Thermal Science, 10.2298/TSCI180326135K
3 Akram Nouman, Moazzam Usman M., Ali Muhammad Hafiz, Ajaz Ashar, Saleem Arslan, Kilic Mustafa, Mobeen Abdul, 2018, Improved waste heat recovery through surface of kiln using phase change material, Thermal Science, 10.2298/TSCI170611301A
4 Kilic Mustafa, 2018, A NUMERICAL ANALYSIS OF TRANSPIRATION COOLING AS AN AIR COOLING MECHANIS, Heat and Mass Transfer, 10.1007/s00231-018-2391-6
5 KILIÇ MUSTAFA,ÇALIŞIR TAMER,BAŞKAYA ŞENOL, 2017, EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF VORTEX PROMOTER EFFECTS ON HEAT TRANSFER FROM HEATED ELECTRONIC COMPONENTS IN A RECTANGULAR CHANNEL WITH AN IMPINGING JET, Heat Transfer Research, 48, 435-463, 10.1615/HeatTransRes.2016011959
6 KILIÇ MUSTAFA,BAŞKAYA ŞENOL, 2017, Farklı Geometride Akış Yönlendiriciler ve Çarpan Jet Kullanılarak Yüksek Isı Akılı Bir Yüzeyden Olan Isı Transferinin İyileştirilmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32, 693-707, gazimmfd.337616
7 ÇALIŞIR TAMER,ÇALIŞKAN SİNAN,KILIÇ MUSTAFA,BAŞKAYA ŞENOL, 2017, Çarpan akışkan jetleri kullanarak kanatçıklı yüzeyler üzerindeki akış alanının sayısal olarak incelenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32, 127-138
8 ÇALIŞIR TAMER,ÇALIŞKAN SİNAN,KILIÇ MUSTAFA,BAŞKAYA ŞENOL, 2017, Numerical investigation of heat transfer using impinging jets on triangular and square ribbed roughened wall, ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, 37, 13-24
9 KILIÇ MUSTAFA,ÇALIŞIR TAMER,BAŞKAYA ŞENOL, 2016, Experimental and numerical study of heat transfer from a heated flat plate in a rectangular channel with an impinging air jet, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39, 329-344, 10.1007/s40430-016-0521-y
Uluslararası
1 KILIÇ MUSTAFA, 2018, NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER FROM A POROUS PLATE WITH TRANSPIRATION COOLING, Journal of Thermal Engineering, 4, 1632-1647
2 Kilic Mustafa, Yavuz Mahmut, Yılmaz İbrahim Halil , 2018, Numerical Investigation of Combined Effect of Nanofluids and Impinging Jets on Heated Surface, International Advanced Researches and Engineering Journal, 02 (01), 14-19
3 KILIÇ MUSTAFA, 2016, A New Cooling Technique for Military Systems Transpiration cooling, The Journal of Defense Sciences, 15, 201-229
4 ÇALIŞIR TAMER,KÖSEOĞLU MEHMET FEVZİ,KILIÇ MUSTAFA,BAŞKAYA ŞENOL, 2015, Experimental and numerical investigation of flow field and heat transfer from electronic components in a rectangular channel with an impinging jet, EPJ Web of Conferences92, 02009, 92, -, https://doi.org/10.1051/epjconf/20159202009
Ulusal
1 KILIÇ MUSTAFA,TANER TOLGA, 2017, Enhancing Heat Transfer from a Porous Plate with Transpiration Cooling, European Journal of Engineering and Natural Sciences, 2, 12-20