\ Yayınlar \ Bildiriler
 

Uluslararası
1 YILMAZ İBRAHİM HALİL,Abdülvahitoğlu Aslı,KILIÇ MUSTAFA, 2017, Evaluation of energy potential for municipal solid waste in Turkey, 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 1-7
2 YILMAZ İBRAHİM HALİL,Göksu TAHA TUNA,KILIÇ MUSTAFA, 2017, Performance Comparision of Circular and Sqare Crso-section Helicoidal Heat Exchanger and CFD Analyze, International Conferens on Advances and Innovations in Engineering, 487-490
3 KILIÇ MUSTAFA,yavuz Mahmut,YILMAZ İBRAHİM HALİL, 2017, Effects Of Nanofluids on Heat Transfer and Fluid Flow with Impinging Jets, International Conferens on Advances and Innovations in Engineering, 466-472
4 KILIÇ MUSTAFA,Okan ozcan, 2017, Numerical Investigation of Heat Transfer and Fluid Flow of Nanofluids with Impinging Jets, International Conferens on Advances and Innovations in Engineering, 434-440
5 KILIÇ MUSTAFA,Harmacı Osman ALPER, 2017, Nanoakışkanlar ve çarpan jet tekniği kullanılarak oluşan ısı transferinin syısal olarak incelenmesi, 2nd International Mediterreanean Science and Engineering Congress, 812-821
6 KILIÇ MUSTAFA,ÖZCAN OKAN, 2017, Enhancing Heat Transfer from a Heated Surface with Comfined Impinging Jets and NanofluidS, International Advanced Research and Engineering Congress-2017, 472-477
7 KILIÇ MUSTAFA,yavuz mahmut,YILMAZ İBRAHİM HALİL, 2017, Numerical Investaigation of Combined Effect of Nanofluids and Impınging jets on heated surface, International Advanced Researchs and Engineering Congress, 478-483
8 KILIÇ MUSTAFA, 2016, EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER FROM A POROUS PLATE WITH TRANSPIRATION COOLING, International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), -
9 KILIÇ MUSTAFA, 2016, Üçgen Akış Yönlendirici ve Çarpan Akışkan Jetin Beraber Kullanıldığı Durumda Kanal içi Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 1st International Science and Engineering Congress (IMSEC2016), -
10 KILIÇ MUSTAFA,TANER TOLGA, 2016, Enhancing Heat Transfer from a Porous Plate with Transpiration Cooling, International Conference on Engineering and Natural Science /Sarajevo, -
11 KILIÇ MUSTAFA,TANER TOLGA, 2016, A General Overview of Cogeneration Systems in Turkey, International Conference on Engineering and Natural Science /Sarajevo, -
12 KILIÇ MUSTAFA, 2016, Numerical Investigation of Heat Transfer from a Porous Plate with Transpiration Cooling, 2nd International Conference on Advances in Mechanical Engineering/Istanbul, -
13 KILIÇ MUSTAFA,ÇALIŞKAN SİNAN,KÖSEOĞLU MEHMET FEVZİ,ÇALIŞIR TAMER,BAŞKAYA ŞENOL, 2014, Numerical investigation of heat transfer and fluid flow on a ribbed surface with impinging jets EFM14 Krumlov Czech Republic 18th 21st Novenber 2014, (EFM14)Krumlov, -
14 KILIÇ MUSTAFA,BAŞKAYA ŞENOL,ÇALIŞIR TAMER, 2013, Investigation of Vortex Promoter s Effects on Heat Transfer from Heated Electronic Components using Impinging Jets London United Kingdom 2nd 3rd September 2013, 13th UK Heat Transfer Conference (UKHTC2013), 13, 672-679
Ulusal
1 KILIÇ MUSTAFA,Yavuz Mahmut, 2017, Yüksek Isı Akılı Bir Yüzeyden Olan Isı Transferinin Farklı Tipte Nanoakışkanlar ve Çarpan Jet Kullanılarak İncelenmesi, 21.Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi, -
2 KILIÇ MUSTAFA,ozcan okan, 2017, Çarpan Jet ve Farklı Tipte Nanoakışkanlar Kullanılarak Isı Transferinin iyileştirilmesi, 21.Ulusal Iıs Bilim ve Tekniği Kongresi, -
3 KILIÇ MUSTAFA,BAŞKAYA ŞENOL,ÇALIŞIR TAMER, 2015, Çarpan Jet ve Farklı Geometride Akış Yönlendiriciler Kullanarak Isıtılan Bir Yüzeyden Olan Isı Transferinin Artırılması, ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 02-5 Eylül 2015, BALIKESİR, 19, 93-104
4 KILIÇ MUSTAFA,ZENBİLCİ SELÇUK, 2015, Silindirik Akış Yönlendirici ve Çarpan Akışkan Jetin Beraber Kullanıldığı Durumda Kanal içi Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE, -
5 KILIÇ MUSTAFA,ÇALIŞIR TAMER,BAŞKAYA ŞENOL, 2014, Experimental and numerical investigation of heat transfer from Electronic components in a rectangular channel with an impinging jet, 7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE, -
6 KILIÇ MUSTAFA,ÇALIŞIR TAMER,BAŞKAYA ŞENOL, 2014, Çarpan Akışkan Jetler Kullanarak Yamuk KanatçıklıYüzeyler Üzerindeki Akış ve Isı Transferinin SayısalOlarak İncelenmesi, 7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE, -
7 KILIÇ MUSTAFA,BAŞKAYA ŞENOL,ÇALIŞIR TAMER, 2013, Sınırlandırılmış Çarpan Akışkan Jetler İle Sabit Isı Akısına Sahip Elektronik Devre Elemanlarından Olan Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi Çankaya Üniversitesi Ankara TÜRKİYE pp 123 128 25 26 Nisan 2013, 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 6, 123-128
8 KILIÇ MUSTAFA,BAŞKAYA ŞENOL,ÇALIŞIR TAMER, 2013, Çarpan Akışkan Jet İle Sabit Isı Akısına Sahip Düz Bir Plakadan Olan Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi 19 Mayıs Üniversitesi Samsun TÜRKİYE 9 12 Eylül 2013, ULIBTK’13 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 19, 93-104