\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 2002
Yapılan Tez Çalışması
 Esas Tahrik Unsuru Yakıt Pili Olan Elektrikli Araç Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002, Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ.
Doktora Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği 2013
Yapılan Tez Çalışması
 Çarpmalı Akışkan Jetlerle Kanal İçine Yerleştirilmiş Elemanlardan Olan Konveksiyonla Isı Transferinin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013, Danışman: Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA
Doktora UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES (UCLA) Mechanical and Aerospace Engineering 2015
Yapılan Tez Çalışması
 (post-doc) EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF COOLING OF AIR AND HEATED SURFACE BY USING TRANSPIRATION COOLING