\ Akademik \ Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 

Tezler
1 Mn içeren GaAs tabanlı yarıiletken malzemelerin spintronik uygulamalar için geliştirilmesi , 2015
2 Bi içeren III-V yapıların optoelektrik aygıt tasarımında kullanılması , 2015
3 III-V-Bi yarıiletkenlerin band yapılarının belirlenmesi , 2015
4 Farklı yönelimlerde büyütülmüş GaAsBi yarıiletken alaşımların yapısal ve optik özelliklerinin incelenmesi. , 2014