\ Akademik \ Projeler
 

Ulusal
Kamu Kurumları
1 BiGG-SEA (Bireysel Genç Girişimci – Sabancı İnovent, Ege Üniversitesi ideEGE-TGB, Adana ÜSAM) Programı, paydaş kurum çalışanı (devir alındı.) , 2016
2 1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Mentor Eğitimleri MENTORSEA (Üsam adına yürütücü-devir alındı) , 2015
3 Moleküler ışın epitaksi (MBE) ile büyütülmüş III-V/Bi yarıiletken nanoyapıların optoelektronik uygulamalarda kullanım potansiyelinin araştırılması.(Yürütücü, TÜBİTAK-3501) , 2015
4 İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları (İLTEM), Araştırmacı, Kalkınma Bakalığı , 2014
5 Farklı yönelimlerde büyütülmüş GaAsBi yarıiletken alaşımların yapısal ve optik özelliklerinin incelenmesi. Tübitak 114F294.(Yürütücü, TÜBİTAK-3001) , 2014
6 İleri Litografik Yöntemler Laboratuvarı-DPT 2000K (Proje Uzmanı) , 2012
7 n-ve p-tipi Modulasyon katkılı Ga1-xInxNyAs1-y Kuantum Kuyusu Yapılarının Optik Özellikleri ve Elektronik Transport Mekanizmalarının İncelenmesi-Tübitak 110T874 (Araştırmacı) , 2012
Üniversite – BAP
1 Polimer Matriksli Bor İçeren Kompozitlerin Yanmazlık Özelliğinin İncelenmesi , 2016
2 Farklı yönelimlerde büyütülmüş Bizmut (Bi) İçeren GaAs Tabanlı Malzemelerin Optik Özelliklerinin İncelenmesi, Adana BTÜ, (Yürütücü) , 2014
3 Mn Katkılı GaAs Tabanlı Kuantum Kuyulu Malzeme Sistemlerinin Yapısal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi , 2014
4 Manyeto-fotolüminesans, Shubnikov de-Haas, ve Raman Ölçümlerinden III-V-N Yapılardaki Taşıyıcıların Etkin Kütle Tayini-Anadolu Üniversitesi (Araştırmacı) , 2010
Uluslararası
1 Novel Gain Materials and Devices Based on III-V-N Compounds, MP0805 Cost Action (Araştırmacı) , 2013