\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Lisans Anadolu Üniversitesi İşletme 2012
Yapılan Tez Çalışması
 
Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik 2004
Yapılan Tez Çalışması
 
Doktora Essex Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 2010
Yapılan Tez Çalışması
 Azot içeren III-V grubu bileşiklerin optik ve elektronik özellikleri