\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Yarıiletken malzeme ve aygıtların optik ve elektriksel özellikleri
  Optoelektronik Malzeme ve Aygıtlar nanofabrikasyonu
  Fotovoltaik hücreler ve panel üretimi
  III-V, III-V-N (Bi) yarıiletken malzemeler