\ Dersler \ Yüksek Lisans Dersleri
 

Dersler
1 GDM 518 Gıdalarda Biyokimyasal Reaksiyonlar
2 GDM 520 Gıda Bileşenlerinin Fonksiyonel Özellikleri
3 NES 580 Gıda Ambalajlama
4 NES 582 Proteinlerin Fonksiyonel Özellikleri