\ Akademik \ Araştırma Konuları
 

 Konular
  Proteinlerin ekstraksiyonu ve karakterizasyonu
  Fonksiyonel gıdalar
  Proteinlerin fonksiyonel özellikleri
  Biyoaktif maddelerin aktivitesinin in-vitro yöntemlerle belirlenmesi
  Proteinlerin modifikasyonu
  Antioksidantlar
  Yenilebilir filmler
  Gıdaların yapısal özellikleri