\ Akademik \ Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 

Tezler
1 Katmanlı Polietilen Köpük Malzemelerin Mekanik Davranışları , 2017
2 Üniform olmayan kesite sahip piezoelektrik bir çubuğun serbest titreşim analizi , 2015