\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Lisans Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği 2000
Yapılan Tez Çalışması
 
Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği 2004
Yapılan Tez Çalışması
 Analysis of one-dimensional response of an elastic body under dynamic loads
Doktora Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği 2010
Yapılan Tez Çalışması
 Vibration analysis of heterogeneous rods and beams