\ Academics \ Certificates
 

Certificates
1 Theory and Analysis of Laminated Composite Structures,University of Porto , 2011
2 Yalın 6 Sigma Eğitimi, Sabancı Holding , 2009
3 Yönetim Simülasyonu, EKSER Consulting , 2008
4 Yenilikçi Ürün Gel. ve Robust Tasarım Sertifika Programı, TÜBİTAK TÜSSİDE , 2008
5 Müzakere Becerileri, Fed Training Center , 2008
6 Yönetimde Kritik Faktörler, Dale Carneige Training , 2008
7 Değişime Yolculuk, Baltas Grubu , 2007
8 Catia Çizim Kursu, CADEM Softwares and Services , 2006