0 (322) 455 0000 - 2117
kahasim @ atu.edu.tr
http://web.adanabtu.edu.tr/kahasim
Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Hesaplamalı Mekanik
Tabakalı Kompozit Plak ve Kabuklar
İzogeometrik Analiz (IGA) - Galerkin Sonlu Eleman
  Tümü