0 (322) 455 0000 - 2242
itore @ atu.edu.tr
YÖK Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Ticaret Hukuku
  Tümü