0 (322) 455 0000 - 3405
ikarasu @ atu.edu.tr
   
   
 
 Araştırma Konuları
Deneysel Aerodinamik
Akışkanlar Mekaniği
Akış Kontrol Yöntemleri
  Tümü