0 (322) 455 0000 - 2050
icyilmaz @ atu.edu.tr
   
   
 
 Araştırma Konuları
Dijital Tasarımlar ve Mantık, Sayısal Analiz, VHDL, FPGA.
Resim işleme ve örüntü tanıma
  Tümü