\ Yayınlar \ Makaleler
 

Uluslararası
1 YAVUZ HASAN BİLGEHAN,Parlinska Agnieszka, 2017, FINANCES OF MUNICIPALITIES GOVERNMENTS IN POLAND AND TURKEY, ACTA, -
2 YAVUZ HASAN BİLGEHAN, 2017, Aktif İşgücü Piyasası Politika Uygulamalarının Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7, 497-523
Ulusal
1 YAVUZ HASAN BİLGEHAN, 2016, Avrupa Birliği İstihdam Politikaları, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, -
2 YAVUZ HASAN BİLGEHAN, 2016, Avrupa Birliği ve Türkiye’xxde Kurumların İşgücü Piyasalarına Etkileri, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, -
3 YAVUZ HASAN BİLGEHAN, 2006, Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Büyüme, Türk İdare Dergisi, -