\ Akademik \ Sertifikalar
 

Sertifikalar
1 Program-Proje Yönetimi ve Değerlendirme Sürecine Etki Yönünden Bir Bakış , 2017
2 Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları , 2016
3 Kamuda Yönetici Yetkinlikliklerinin Arttırılması Bölgesel Eğitim Programı , 2014
4 e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi , 2012
5 İçişleri Bakanlığı ve Telekominikasyon İletişim Başkanlığı Ortak Eğitim Semineri , 2010
6 Kamu Yöneticilerinin Eğitimi , 2010