\ Akademik \ Eğitim Bilgileri
 

Derece Üniversite Bölüm / Program Yıl
Doktora Çukurova Üniversitesi İktisat 2015
Yapılan Tez Çalışması
 Kurumsal Değişimlerin İstihdam Üzerindeki Etkileri. Kurumsal İktisat Bakış Açısıyla Avrupa Birliği Üzerine Bir Uygulama
Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi İktisat 2005
Yapılan Tez Çalışması
 Geçiş Ekonomileri, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye
Lisans Çukurova Üniversitesi İktisat 2000
Yapılan Tez Çalışması